Program charytatywny Pajacyk

Szczególnie bliskim tematem naszym e’straganowym sercom, jest sytuacja niedożywionych dzieci w Polsce. Każde dziecko ma prawo do jedzenia.

Nie zgadzamy się na to by dzieci chodziły głodne i coś z tym faktem próbujemy zrobić. Razem, możemy dożywić dzieci i dać im nowe możliwości zabawy i nauki, które będzie procentowało na ich całe życie. Robiąc zakupy w e´straganie finansujesz posiłki dla dzieci niedożywionych i wspierasz akcję Pajacyk.

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna od 1998 roku pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce. Pajacyk finansuje posiłki i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Celem fundacji jest zdrowie i prawidłowy rozwój każdego dziecka.

Beneficjentami programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia. Podopieczni Pajacyka najczęściej pochodzą z środowisk defaworyzowanych, żyjących w ubóstwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rodzinach podopiecznych często występują takie zjawiska jak: ubóstwo, bezrobocie, nisko opłacana praca, nadużywanie alkoholu lub innych używek, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, przemoc fizyczna i psychiczna (rodziny z niebieskimi kartami, nadzorem kuratorskim), samotne rodzicielstwo, wielodzietność, wyuczona bezradność, nieokreślona sytuacja prawna, niepełnosprawność członków rodziny.

Statystyki o ilości dofinansowanych posiłków publikujemy na bieżąco na naszej stronie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o programie odsyłamy do strony internetowej poniżej.

www.pajacyk.pl